Del haven op i rum

Det giver en spændende rumoplevelse, når man arbejder med at dele haven op i rum. En lille have vil syne større, og i en stor have giver det mulighed for overraskelser, da man ikke kan se hele haven på én gang.

Grundlæggende handler det om at tænke på tværs af haven. At bevæge sig væk fra den traditionelle have med græsplæne i midten og bede og hæk langs siderne. En rumopdelt have vækker nysgerrigheden gør det muligt at gå på opdagelse og se hvad der gemmer sig bag om hjørnet.

Der kan skabes rum til forskellige aktiviteter og formål. Det kunne være et område med aftensol til bålplads, et til  afslapning og fordybelse, køkkenhave, et rum beplantet til hver årstid eller et rum med blomster kun i én farve. Hvis haven bruges af både børn og voksne, kan én afdeling være anlagt med græsplæne og robuste planter, der kan tåle boldspil og leg.

Opdelingen kan laves ved hjælp af beplantning eller konstruktioner som hegn, pileflet og læskærme. Højden kan tilpasses, alt efter hvor meget privathed og opdeling der ønskes, for eksempel omkring en siddeplads eller terrasse. Men man skal op i 160 cm’s højde for at opnå det ønskede overraskelsesmoment.

Hvis du vælger at dele haven op med klippede hække, vil de danne en fin kontrast til havens andre lette planter. En ensfarvet grøn hæk er god som baggrund for staudebede. Det skaber ro og pauser i mellem farverne, og vil få bedet til at stå tydeligt frem.

Buske brugt som rumdelere vil give haven et naturligt og mere vildt udtryk. Det kan være blomstrende buske som syrener, spirea eller rosenbuske. Frugtbuske som ribs og solbær kan også bruges.

En række med æble- eller pæretræer formet som espalier, kan bruges som en lettere opdeling, der giver mulighed for gennemsyn. En pergola kan lede fra et rum til et andet, og er god til også at skabe interesse i højden. Der kan plantes klematis, klatreroser, blåregn og andre klatreplanter op af den.

En opdeling vil også  gøre haven mere overskuelig. Du kan have stauder for sig, køkkenhave, bær- og frugtbuske i et andet rum og kompost og regnvandsbeholder gemt af vejen. Det letter vedligeholdelsen og styrker tilfredshedsfølelsen, at man kan luge og ordne et rum af gangen.

Ugens opgave:  Visne blade fra græsplænen kan lægges ud i bedene. Det gavner jordstrukturen og beskytter de tidlige forårsplanter. Det hæmmer også fremspiringen af nyt ukrudt. De visne blade kan også puttes på kompostbunken, eller samles i poser med huller i og laves til ren bladkompost.

Sygdomsramte blade, fra for eksempel roser, køres væk fra haven, da de kan smitte sunde planter.

visne blade