Det nemme staudebed

Stauder dækker over urteagtige planter, der blomstrer, visner ned om efteråret og kommer igen næste forår. Mange har flotte blomsterstande, der kan give dekoration i bedet om vinteren. Der findes et utrolig stort udvalgt af stauder. Nogle blomstrer fra tidlig sommer og andre til frosten sætter ind. Nogle stauder har en kort blomstring, så vi planter også stauder for bladenes skyld.

Nemme stauder er planter, der ikke kræver deling eller skal bindes op. Men også planter der ikke breder sig alt for hurtigt, så du skal bruge tid på at fjerne frøplanter.  Solbehovet varierer for de forskellige slags, så vælg planter efter dit beds placering. Daglilje, Fjerbusk og Kæmpestenbræk blomstrer omkring maj måned og kan lide en plads med delvis skygge. Lodden Løvefod, Staudesalvie, Storkenæb og stjerneskærm er gode nemme stauder, der blomstrer hen over sommeren på en solrig plads. Sankt Hansurt, Høstanemone, Asters og Sporebaldrian blomstrer sidst på sommeren, også gerne solrigt.  Hvis du planter bunddække ind imellem stauderne bliver lugearbejdet minimalt. Det eneste arbejde du ellers skal gøre er at klippe de visne stauder ned om foråret. Så kan du nyde dit flotte staudebed uden det helt store besvær.

Hvor mange?
Plant altid flere stauder af den samme slags. Det giver et roligt helhedsindtryk af bedet. Gerne et ulige antal. Derved opnås et mere naturligt udseende. Plant endten i grupper eller vælg en anden staude og bland de to. Find også gerne en staude der blomstrer på samme tidspunkt, eller bare en anden sort i en farve der matcher, så får du et fantastisk flot bed. Du kan også plante lave staudegræsser ind imellem. De er mere neutrale, og skaber pauser imellem alle farverne.

Ugens opgave
Efter en lang vinter med frost og sne, trænger græsplænen til at blive revet godt igennem for at give luft til græsset. Er der meget mos i plænen, som du ønsker at bekæmpe, kan du bruge en speciel mosrive, hvor tænderne er formet på en sådan måde, at de glider lettere hen over plænen, og river mosset med op. De bare pletter eftersås med græsfrø. Er din græsplæne meget stor og uoverkommelig, kan du leje en vertikalskærer i de fleste byggemarkeder. Den går lidt hårdere til værks, og laver også huller og løsner det øverste lag jord, så vand og luft bedre når ned til græsrødderne. Plænen ser dog forfærdelig ud bagefter, indtil det gamle eller eftersåede græs igen er vokset op. For at forebygge mos, skal græsset have de bedste vækstbetingelser. Giv kalk og gødning med passende intervaller og slå ikke græsset mere end 3-4 cm højt, derved opnår du en flot grøn plæne. God arbejdslyst!

stjerneskærm