Husker du admiralen?

Hvornår har du sidst set en sommerfugl i din have? Velvidende at det stadig er først på sommeren, har der været forbavsende få sommerfugle i min have indtil nu.  Det stemmer desværre fint overens med, at bestanden af sommerfugle i Danmark er faldet med 10 arter de sidste 50 år, hvoraf de to til tre arter er forsvundet alene inden for de seneste 10 år. Det på trods af stor fokus på netop truslen mod sommerfuglearternes overlevelse. I dag er antallet af dagsommerfugle i Danmark nede på 80.  Ifølge Danmarks Miljøundersøgelser er mere end hver fjerde sommerfugleart truet i et hvis omfang.

En af årsagerne er, at den enkelte sommerfuglearts foderplante er forsvundet, da plantens voksested er ændret, eller ikke eksisterer mere.

Sommerfuglen er særligt følsom overfor ændringer i biodiversiteten. Et udtryk der dækker over mangfoldigheden af arter der findes i naturen. Gennem de seneste 50 år har menneskelige aktiviteter skabt de største ændringer i biodiversiteten, i hele menneskets historie.  Det er ikke nyt i klodens historie at arter uddør. Men det sørgelige ved blandt andet sommerfuglens forsvinden er, at vi mennesker forurener og bruger sprøjtegifte, der har en negativ  indvirkning på naturen, så den vilde flora forsvinder sammen med insekterne og deres levesteder.

Bestanden af bier i Europa lider også hårdt under brugen af sprøjtegifte. Det er et stort problem, da 84 procent af Europas afgrøder bliver bestøvet af bier.

Derfor giver det god mening at undgå gift i haven, så insekterne ikke ryger med i købet, når ukrudtet skal bekæmpes. Vi kan lave et “insekthotel” og skabe gode forhold til nyttedyrene, det begrænser omfanget af skadedyr. Lade græsset gro nogle steder, og værdsætte den vilde have, frem for den friserede. Vi kan plante en masse planter i haven, der giver nektar, pollen og foder til dyrene. Bestøvning af havens frugttræer og buske bliver væsentlig bedre med en stor insektstyrke.

Som barn havde vi en kæmpe sommerfuglebusk i haven, der altid var omsværmet af et hav at sommerfugle. Citronsommerfugl, dagpåfugleøje, nældens takvinge og den skønne admiral. Hvor ville det være dejligt, hvis jeg også kan vise mine børn et lignende skue.

 

Ugens opgave
Derfor går denne uges opfordring på at plante blomster i haven som tiltrækker de flyvende insekter. Til urtehaven kunne et par forslag være purløg, citrontimian, salvie og mynte. I staudebedet er havemerian, skabiose, sankt hansurt og asters gode biplanter. Blomstrende buske kunne være sommerfuglebusk, liljekonvalbusk eller kvæde.

Hvis du har mod på at bygge et insekthotel, kan du kigge her:
http://www.bolius.dk/alt-om/goer-det-selv/artikel/byg-dit-eget-insekthotel-i-haven/

Læs mere på:
www.danmarksinsekter.dk
www. vildebier.dk

Insekthotel