Nødhjælp til græsplænen

Har den tørre sommer været hård ved din plæne? Er der gule visne områder, og er noget af græsset endda gået helt ud? Det er ved at være tid til at give græsplænen lidt nødhjælp, så den kan blive grøn og frisk igen. Hvor stor en indsats der er behov for, afhænger af plænens tilstand og hvor perfekt en plæne du ønsker?

Er din overbevisning at græsplæner kun skal indeholde græs, har den måske behov for en indledende øvelse, hvor kløver, bellis, mælkebøtter og andre uønskede planter fjernes. Sørg for at få alle rødderne med, så ukrudtet ikke kommer igen.

Plænen har som minimum godt af at blive gødet. Ud over det, kan der være ét eller flere problemer du ønsker at løse. Det kunne for eksempel være følgende:

Bare pletter
Er der opstået bare pletter med dødt græs i løbet af sommeren, kan det døde græs fjernes, og der kan eftersås i de bare pletter. Da jordtemperaturen er høj lige nu, vil frøene spire hurtigt, normalt inden for 2 – 3 uger, og dække hullerne. Der kan eventuelt topdresses inden såning. Topdressing består af en blanding af muld, ler og sand. Det indeholder også næring, der vil fremskynde spiringen. Et lag på 5 mm er ofte tilstrækkeligt.

Mos
Mos opstår tit i skyggefulde områder og er dejlig blødt at gå på. Plænen skal ikke slås så tit, når der er meget mos i. Men vil du af med mosset, kan det rives op med en mosrive. Er området stort, kan du bruge en elektrisk mosfjerner. Vil du så nyt græs i skyggefulde områder, findes der græsfrøblandinger til det formål. Vær opmærksom på, at græsset kan se en anelse anderledes ud, end resten af din plæne.  Ved at give græsset de bedste vækstbetingelser undgår du at mosset overtager. Det kan gøres med gødning og tilførsel af kalk, og ved ikke at klippe græsset alt for kort. Ca. 4 cm højt efter klipning er passende.

Ujævnheder
Er din plæne meget ujævn, kan den topdresses for at udbedre mindre huller og ujævnheder. Topdressingen lægges i små bunker rundt på plænen og kan fordeles jævnt med bagsiden af en rive, i et lag på mellem 5 og 10 mm. Græsstråene skal stadig kunne titte frem af topdressingen. Består din plæne hovedsagligt af græstypen rajgræs, skal der eftersås med lignende frø, da rajgræs ikke sætter udløbere op i det nye lag jord. Spørg eventuelt en anlægsgartner til råds, inden du går i gang.

Ugens opgave: Efterse din græsplæne og læg en plan for, hvor omfattende nødhjælp den har brug for. Udfør derefter nødhjælpen hurtigst muligt. God arbejdslyst!

VinbjergsneglVinbjergsneglen nyder ligesom græsset godt af den længe ventede regn.