Skab dig et overblik

Havedesign
Der er mange gode grunde til at få tegnet en haveplan

  • Ønsker du ændringer i havens indretning og har brug for inspiration til at se nye muligheder?
  • Er din have groet dig over hovedet, og skal tilpasses dit vedligeholdelsesniveau?
  • Ønsker du blomstring og farver i haven hele året?

En haveplan skaber overblik og gør det muligt for dig at dele haven op i mindre projekter, hvis du selv kan udføre arbejdet. Hvis du skal have hjælp af en anlægsgartner, har han brug for en målfast plan, hvor det nye design er tegnet ind.

Beliggenhed, jordbund, lys og vejrforhold gør din have unik. Jeg tager udgangspunkt i havens eksisterende forhold, husets arkitektur,  og tilpasser haveplanen dine ønsker og behov. Et nyt design gør haven funktionel, udnytter pladsen optimalt og skaber formmæssig sammenhæng mellem de elementer den består af.

Priser

Der er flere forskellige muligheder, når du har besluttet dig for at få hjælp til indretning af haven.
Her er nogle priseksempler.

1. Havebesøg ca. 1 1/2 time
Du får idéer til, hvordan haven kan indrettes, så den opfylder dine ønskede funktioner. Vi kommer også forbi plantevalg, hvis du ønsker det. Du får en løs skitse med forslagene.
1.200 kr

2. Haveplan af et mindre område
Det kan være forhaven eller et afgrænset område i haven, der kræver ny indretning og struktur. Du får forslag til det overordnede plantevalg samt placering af større planter.
3.800 kr

3. Haveplan for hele haven
Få struktur på havens forskellige rum, så de tager højde for alle havens funktioner. Form og indhold kommer til at hænge sammen. Haveplanen er målfast, og kan bruges som arbejdstegning for en anlægsgartner. Du får forslag til det overordnede plantevalg samt placering af større planter.
6.800 kr

4. Haveplan for hele haven med planteplan og planteliste
Til denne haveplan udarbejder jeg også en detaljeret planteplan, hvor alle planter er placeret. Plantelisten indeholder navn og antal på de valgte planter, til brug ved indkøb.
7. 800 kr

Alle priser er inkl. moms.

Praktisk information

Inden vores første møde er det vigtigt, at du har samlet idéer og ønsker fra alle havens brugere. Grundens matrikelkort bruges som udgangspunkt for haveplanen. Det kan skaffes hos kommunen.

På første møde går vi rundt i haven, og jeg danner mig et overblik over havens eksisterende forhold. Efter fremlæggelse af jeres ønskede ændringer, finder vi frem til de bedste løsninger, der kan opfylde jeres ønsker.

Hjemme udarbejder jeg en idéskitse med det nye design og forslag til beplantning, som jeg præsenterer på andet møde, hvor planen rettes til. Samarbejdet kan endten stoppe her, eller skitsen kan tegnes op som en haveplan, som er målfast.

Projektet kan ledsages af en planteplan, en udførlig planteliste samt projektbeskrivelse, hvis det ønskes.