biodiversitet

Ved biodiversitet forstås alt det liv der udspiller sig over og under jorden. Planter, dyr, insekter og svampe. Ved at skabe gode forhold i haven for dyr og planter, kan vi hjælpe med til at mindske arternes forsvinden.

Som haveejer KAN du faktisk gøre en forskel, selvom pladsen er begrænset, og du starter i det små. Det kræver måske lidt tilvænning og viljen til at se haven med et par andre briller på?

Et blomstrende stykke græs med farve- og nektarrige blomster, giver mulighed for masser af liv, i modsætning til en velfriseret kortklippet græsplæne.

Et stort fuglebad eller et lille vandhul et sted i haven tiltrækker fugle, insekter og padder. Redekasser giver ynglemulighed for småfugle, og planter du buske og små træer med bær, som f.eks. aronia, bærmispel og paradisæble, har fuglene maden indenfor rækkevidde.

Når du sætter dig for at invitere flere dyr og insekter ind i haven, vil du udover at hjælpe biodiversiteten på vej, også kunne glæde dig over en have i bedre naturlig balance. Nyttedyr som f.eks. mariehøns og snyltehvepse lever af bladlus, hvilket sparer dig for tid med anden bekæmpelse.

biodiversitet